Kenan tuyển nhóm Tư vấn

Tổ chức Kenan tại Châu Á đang tuyển 01 nhóm Tư vấn thực hiện đánh giá cuối cùng cho dự án WILL tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email ha@kenan-asia.org trước 17h ngày 20/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.