WVV tuyển Chuyên gia

Tổ chức World Vision Quốc tế tại Việt Nam (WVV) đang tuyển Chuyên gia thực hiện tập huấn TOT về Truyền thông  thay đổi hành vi thông qua hình thức nghệ thuật tại Na Hang, Tuyên Quang.

Liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa
Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới, tầng 4, toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: 04.39439920 (Máy lẻ: 123)
Email: job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/11/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.