MRC phát động cuộc thi viết về sông Mê Công

Từ 15/2/2018, Ủy hội Sông Mê Công (MRC) đã phát động cuộc thi viết cấp khu vực  về sông Mê Công, trong đó mọi công dân và người lưu trú tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đều có thể tham gia.

Với chủ đề “Sông Mê Công có ý nghĩa gì với bạn?”, cuộc thi hướng đến việc kỷ niệm Ngày Mê Công (5/4) và Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần thứ 3 của Thủ tướng các nước sông Mê Công.

Để tham gia cuộc thi, ứng viên phải nộp mẫu đơn xin tham dự, trong đó có một đoạn nội dung dài không quá 60 từ bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ bản địa tương ứng, gửi tới địa chỉ email của cuộc thi tại writingcontest@mrcmekong.org. Cuộc thi nhận các trường hợp nộp tính tới 15/3/2018. Các bài viết sẽ được đánh giá bởi một ban giám khảo khi cuộc thi kết thúc, và danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trước cuối tháng ba.

Những người giành chiến thắng sẽ nhận được các giải thưởng từ 50 đến 300 đô la tiền mặt cộng với chứng nhận và có thể được mời tới Hội nghị Quốc tế MRC sắp tới tại Siem Reap, Campuchia vào 2-3 tháng tư. Các bài viết đoạt giải có thể được trình chiếu tại Hội nghị này và trong Ngày Mê Công, được gửi cho các nhà lãnh đạo các quốc gia Mê Công tại Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần thứ 3, và sử dụng trong các sản phẩm khác của MRC.

Ứng viên quan tâm có thể đăng ký tại đây hoặc tìm thêm thông tin về cuộc thi tại: http://www.mrcmekong.org/newsand-events/events/mrcstorycompetition2018.

Poster của cuộc thi bằng tiếng Việt: http://www.mrcmekong.org/asset s/Uploads/Writing-contest-Post er-Vietnamese.pdf