FFI tuyển 03 vị trí

Tổ chức FFI cần tuyển 03 vị trí:

01 trợ lý đa dạng sinh học, làm việc tại Hà Nội.

01 quản lý dự án, làm việc tại Kon Tum.

01 trưởng nhóm đa dạng sinh học, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 8/2/2021