ĐSQ Hà Lan tuyển Cán bộ Truyền thông

ĐSQ Hà Lan đang tuyển 01 Cán bộ truyền thông làm việc cho Ban kinh tế.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ Email HAN-AZ@minbuza.nl ghi rõ tiêu đề “application for position Communications Officer Economic Affairs Section” trước ngày 21/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.