Hội thảo “Mô hình kinh doanh Xanh”

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) mời đại diện các doanh nghiệp tham gia Hội thảo “Mô hình kinh doanh Xanh” vào ngày 17 tháng 6 năm 2014 tại AIT-VN, Toà nhà B3, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (Phòng 1.1).

Đây là Hội thảo số 2 trong chuỗi các hội thảo Đổi Mới Xanh (Eco-Innovation Series) doanh nghiệp – từ Quản lý đến Sản xuất, do AIT-VN chủ trì và được dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về Kỹ thuật Công nghiệp và Quản trị kinh doanh.

Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu về Mô hình kinh doanh Xanh, đặc biệt tập trung vào những đổi mới trong xây dựng chiến lược, tiếp thị và thương hiệu đối với sản phẩm xanh.

Hội thảo đặc biệt có ích cho những doanh nghiệp đã và đang xây dựng (đổi mới) chiến lược kinh doanh, đổi mới và phát triển sản phẩm xanh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Diễn giả của hội thảo: Tiến sỹ Fredric William Swierczek, giảng viên và chuyên gia hàng đầu của AIT trong xây dựng chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh xanh, phát triển thương hiệu và thị trường, cùng các chuyên gia dự án Đổi mới sản phẩm bền vững (SPIN) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ.

Ghi chú: Hội thảo sử dụng Tiếng Anh có phiên dịch nếu cần.

Lệ phí tham gia: 200.000VNĐ, bao gồm chi phí tài liệu, giải khát giữa giờ và ăn trưa nhẹ. Ban tổ chức giới hạn 50 đại diện doanh nghiệp đăng ký sớm nhất tham gia Hội thảo.

Thời hạn đăng kí: 11/06/2014.

Vui lòng đăng ký tại đây.