Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn 15 công trình thủy điện

ThienNhien.Net – Tăng cường nguồn lực để ổn định đời sống dân di cư Để đảm bảo công tác an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức đợt kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa của các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, đánh giá 15 công trình thủy điện vừa và nhỏ đang hoạt động, hầu hết các công trình thủy điện đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Theo đó, chủ các công trình thủy điện đã thực hiện đầy đủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và công tác phòng, chống thiên tai theo quy định. Đập tràn, đập dâng không có các hiện tượng nứt và biến dạng, thân tràn và tiêu năng còn tốt, hệ thống đóng mở vận hành tốt. Các công trình đều được lắp đặt các thiết bị theo dõi quan trắc lún, thấm qua thân đập, quan trắc chuyển vị của đập và quan trắc mực nước hồ, độ mở cống, lưu lượng đến hồ, qua tràn, lưu lượng chạy máy, lưu thông qua cống, tổ chức thực hiện việc ghi chép và lưu trữ các thông số quan trắc tại công trình theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nguyên liệu, vật tư, lương thực, thuốc men dự phòng cho công tác phòng chống thiên tai theo các phương án được phê duyệt, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum cũng đã có kế hoạch tăng cường công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, phát hiện những thiếu sót để kịp thời khắc phục; thực hiện chế độ trực ban 24/24 giờ, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” trong suốt mùa mưa lũ nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hiện nay, tỉnh Kon Tum có 43 vị trí thủy điện vừa và nhỏ, tổng công suất lắp máy 411,3 MW. Trong đó, có 15 vị trí đã hoàn thành, 11 vị trí công trình đang triển khai xây dựng, 15 vị trí công trình đang lập dự án đầu tư, 2 công trình chưa có chủ trương đầu tư.