STREETS tuyển Điều phối chương trình

STREETS Quốc tế tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Điều phối chương trình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email HCMC@streetsinternational.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.