ChildFund tuyển Tư vấn kỹ thuật

Tổ chức ChildFund tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn kỹ thuật cho Dự án “Hãy cùng tham gia – VN04 023” tại Bắc Kạn.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ Online tại website của tổ chức trước ngày 10/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.