HFHI tuyển Điều phối viên

Tổ chức Habitat for Humanity Quốc tế tại Việt Nam (HFHV) đang tuyển 01 Điều phối viên Chương trình Tình nguyện viên tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bao gồm CV, thư xin việc và 03 người giới thiệu đến Ban Nhân sự của Tổ chức tại địa chỉ email application@habitatvietnam.org trước ngày 30/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.