AIP Foundation tuyển Điều phối viên truyền thông

AIP Foundation hiện đang tuyển 01 Điều phối viên truyền thông.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ online hoặc đến địa chỉ email frances.massing@aipf-vietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.