Winrock tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Winrock International tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ truyền thông làm việc bán thời gian cho Chương trình Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEP) do USAID tài trợ.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms. Hằng, địa chỉ email hnguyen@winrock.org trước ngày 16/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng, Mô tả công việc.