ADB tìm kiếm đối tác cho dự án về biến đổi khí hậu và giới

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang tìm kiếm đối tác là tổ chức phi chính phủ (NGO) đảm nhận việc thực thi dự án về biến đổi khí hậu và giới, ưu tiên các NGO có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này.

Hạn cuối nộp đăng ký: 17/12/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây: https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=111893