MSI tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Marie Stopes International (MSI) đang tuyển một số Thực tập sinh truyền thông hỗ trợ nhóm Truyền thông/Marketing.

Ứng viên quan tâm gửi CV đến địa chỉ email recruit@mariestopes.org.vn với tiêu đề “Tên ứng viên – COM” trước ngày 30/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.