Nhìn lại một số sự cố về thủy điện ở Việt Nam

ThienNhien.Net  – Từ năm 2011 đến nay, những sự cố liên quan đến thủy điện xảy ra khá thường xuyên ở Việt Nam, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

280916-thuydien

 

 

Nguồn: