AAV tuyển tư vấn làm phim

ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV) tuyển tư vấn làm phim cho hoạt động tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 10/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.