Plan tuyển Chuyên gia đánh giá về giới

Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia đánh giá về giới tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Ngãi and Kontum cho Dự án “Thúc đẩy giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam”

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email Hieu.gianghoang@plan-international.org hoặc Dzung.ngokim@plan-international.org trước ngày 05/10/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.