ChildFund tuyển Cán bộ dự án

ChildFund Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ dự án Pass it Back, làm việc tại Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ Online trước ngày 23/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.