GIZ tuyển Thực tập hành chính

Tổ chức GIZ cần tuyển 01 Thực tập sinh hỗ trợ hành chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: lan.nguyen@giz.de

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/04/2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.