WWF tuyển cán bộ quản lý tài trợ

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tuyển cán bộ quản lý tài trợ, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.