Dự án FLEGT tuyển Tập huấn viên

Văn phòng Quản lý dự án FLEGT tại miền Trung đang tuyển 01 Tập huấn viên thực hiện tập huấn về FLEGT-VPA, LD, TLAS cho các đơn vị sản xuất gỗ nhỏ lẻ và Chi cục Kiểm lâm.

Liên hệ:

Văn phòng Quản lý dự án FLEGT tại miền Trung
102 Phùng Hưng, TP Huế
ĐT: 054. 3516349 – Fax: 054. 3530000
Email: Le.Hien@icco-cooperation.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.