World Vision Việt Nam tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam hiện cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

  • 01 Quản lý Chương trình Phát triển vùng, làm việc tại Tủa Chùa, Điện Biên, hạn nộp hồ sơ: 18/08/2013.
  • 01 Trợ lý Dự án Phát triển sinh kế, làm việc tại Yên Thủy, Hòa Bình, hạn nộp hồ sơ: 11/08/2013
  • Cán bộ phụ trách mảng tài trợ, làm việc tại Hà Nội, hạn nộp hồ sơ: 18/08/2013

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đơn xin việc theo mẫu của tổ chức (có thể download mẫu đơn xin việc trên trang web chính thức của World Vision Việt Nam) về địa chỉ email: job_application@wvi.org

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm: Quản lý – Tủa Chùa; Trợ lý – Yên Thủy; Cán bộ tài trợ – Hà Nội