Kêu gọi ý tưởng hoạt động bảo vệ môi trường sông

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đang kêu gọi 04 sáng kiến từ cộng đồng và các nhóm hoạt động và mạng lưới nhỏ về việc bảo vệ môi trường sông cùng tham gia vào chiến dịch lớn của VRN trong năm 2015, đặc biệt quan tâm đến sự tham gia của cộng đồng, nhóm thanh niên đặc biệt là những cộng đồng sống phụ thuộc vào dòng sông. Lưu ý, các ý tưởng cần có sự cân bằng giới.

Các chủ đề hướng tới như sau:

1.    Sáng kiến cộng đồng về bảo vệ môi trường sông;

2.    Thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường sông;

3.    Tổ chức các sự kiện, truyền thông về bảo vệ môi trường sông;

4.    Tăng cường quản lý dựa vào cộng đồng để bảo vệ môi trường sông;

Đối tượng tham gia gửi ý tưởng: 

–          Nhóm cộng đồng

–          Mạng lưới nhỏ, mạng lưới cộng đồng địa phương

–          Nhóm sinh viên

–          Nhóm thanh niên

Thời hạn nộp đề xuất ý tưởng dự án: 17h00 Thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2015

Ngân sách: Mỗi ý tưởng hoạt động có thể đề nghị mức tài trợ tối đa đến 15.000.000 VND.

Thời gian thực hiện dự án: tối đa 6 tháng.

Địa bàn thực hiện dự án: trên toàn quốc

Quá trình tuyển chọn:

Gửi ý tưởng hoạt động về cho văn phòng VRN qua email: rivervietnam@gmail.com, tiêu đề ghi rõ: Đề xuất nhỏ bảo vệ sông ngòi Việt Nam

Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ các ý tưởng được chọn  và thông báo rộng rãi trên website của VRN

Đề xuất cần sử dụng Mẫu ý tưởng của VRN, xem tại đây.