Học bổng du học ngắn hạn tại Israel

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam thông báo các chương trình học bổng cho cán bộ Việt Nam làm trong lĩnh vực phát triển chính sách, kinh tế và phát triển nông thôn.

Các khóa học gồm: Phát triển xanh (Các biện pháp chính sách phát triển vùng bền vững từ ngày 22/7 đến 1/8); doanh nghiệp sáng tạo (Từ ý tưởng đến khởi nghiệp từ ngày 17 đến 30/7); chính sách, chiến lược và hệ thống hỗ trợ cho tái kiến thiết nông thôn (từ ngày 24/6 đến 18/7); giới và quản trị địa phương từ ngày 24/6 đến 7/7); chống bạo hành phụ nữ và trẻ em (từ ngày 3/6 đến 14/6).

Học bổng bao gồm: tiền học phí, chi phí ăn ở đi lại tại Israel, nhưng không bao gồm vé máy bay.

Yêu cầu ứng viên: có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm, tiếng Anh tốt, chuyên ngành phù hợp với khóa học.

Liên hệ:

Ban Hợp tác Quốc tế, Đại sứ quán Israel tại Hà nội để lấy đơn đăng ký và nộp hồ sơ.

Điện thoại: 04 38433140 (máy lẻ 511)

Email: mashav@hanoi.mfa.gov.il