HKI tuyển Chuyên gia

Tổ chức Helen Keller International (HKI) đang tuyển 01 Chuyên gia phân tích và trình bày kết quả điều tra Chương trình Nâng cao Năng suất Lương thực tại Sơn La.

Liên hệ:

Helen Keller International
Phòng 103, Nhà B5, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội
Email: htran@hki.org; hlan@hki.org và Cc: pngoc@hki.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.