ChildFund Vietnam Cán bộ dự án

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hòa Bình hoặc Bắc Kạn hoặc Cao Bằng.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Online (http://childfund.org.vn/en/working-opportunities/vacancies)

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.