UNDP tuyển Chuyên gia Quốc tế

UNDP Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia Quốc tế  về các phương pháp tính toán phát thải Khí nhà kính từ Máy bay dân dụng và thiết kế hệ thống MBM cho Việt Nam.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ:

Nguyễn Thị Hoàng Yến – UNDP Việt Nam
304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84 4) 38500100 – Direct: (+84 4) 38500200
Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Kèm email tới địa chỉ procurement.vn@undp.org thông báo đã nộp hồ sơ.

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.