ICRAF tuyển cán bộ nghiên cứu

Trung tâm Nông Lâm Thế giới (ICRAF) cần tuyển cán bộ nghiên cứu về mảng xã hội, làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/5/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.