USAID GIG tuyển Cán bộ nhân sự

Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID (USAID GIG) tuyển Cán bộ nhân sự.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 5/8/2016

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.