SPIR tuyển thực tập sinh quốc gia

Tổ chức Samaritan’s Purse International Disaster Relief (SPIR) tuyển thực tập sinh quốc gia, làm việc trong vòng 6 tháng tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link