ILO tuyển Điều phối dự án

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đang tuyển 01 Điều phối dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng ĐĂNG KÝ ONLINE trước ngày 14/06/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.