Tập huấn Công cụ đánh giá nhanh tính bền vững của thủy điện

MRC, GIZ và WWF phối hợp tổ chức lớp Tập huấn Công cụ đánh giá nhanh tính bền vững của thủy điện (RSAT). Tập huấn sẽ có 3 giai đoạn, sau mỗi đợt tập huấn tập trung kéo dài một tuần, các học viên sẽ có thời gian 3 tháng để làm các nhiệm vụ được giao trước khi tham dự đợt tập huấn tiếp theo. Các đợt tập huấn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2016, tháng 1/2017 và tháng 4/2017.

Đối tượng tham dự: 

  • Công dân các nước khu vực Mê Kông: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tối thiểu một ngôn ngữ khu vực khác
  • Có bằng đại học liên quá tới Đánh giá lưu vực sông như: kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, môi trường, kinh tế…
  • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong đó có 3 năm làm việc liên quan tới các Công cụ đánh giá lưu vực sông
  • Có kinh nghiệm lãnh đạo và tham gia trong các khóa tập huấn, trong đàm phán và đối thoại với các bên liên quan
  • Cam kết đóng góp vào việc phát triển và thúc đẩy hơn nữa Công cụ đánh giá nhanh lưu vực sông
  • Ưu tiên phụ nữ

Cách thức đăng ký tham dự

Gửi thư và đơn ứng tuyển tới rsat@mrcmekong.org trước ngày 27/6/2016.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: Call for application ; Guide for applicants