CECR tuyển Cán bộ dự án

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: cecr.vn@gmail.com