HAIVN tuyển Cán bộ tài chính

Health Advancement in Vietnam (HAIVN) đang tuyển 01 Cán bộ tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email thuyhuong@haivn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/06/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.