AIP Foundation tuyển Điều phối viên giám sát và đánh giá

AIP Foundation đang tuyển 01 Điều phối viên giám sát và đánh giá, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email jobsvietnam@aipf-vietnam.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 30/06/2016
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.