UNV tuyển Cán bộ

Đăng ngày

Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) cần tuyển Cán bộ chương trình Người Khuyết tật, làm việc tại Hà Nội trong vòng 1 năm.

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/01/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.