ChildFund tuyển Thực tập sinh Nhân sự

Tổ chức ChildFund tại Việt Nam đang tuyển 01 Thực tập sinh Nhân sự, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 28/04/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.