CIDEAL tuyển Phiên dịch viên

Tổ chức Hợp tác và Nghiên cứu (CIDEAL) tuyển Phiên dịch viên làm việc tại Thanh Hóa

Liên hệ:

Ông Lê Hữu Oanh – Điều phối viên dự án

Email: le.huu.oanh@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.