Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản tại Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành công tác khoanh định danh mục các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Cụ thể, có 1.236 vị trí, tuyến thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 224.513,3 ha, liên quan đến các lĩnh vực: đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật di sản văn hóa; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; đất dành riêng cho mục đích quốc phòng; đất dành riêng cho mục đích an ninh; đất công trình và hành lang bảo vệ an toàn các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông; đất thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi, đê, kè; đất thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao thế; đất quy hoạch dành cho các công trình thông tin; đất dành cho các khu đô thị, khu thương mại; đất dành cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất quy hoạch đối với hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải.

Không có khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ, các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của tỉnh Ninh Thuận được khoanh định phù hợp với quy định của Luật khoáng sản.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt, công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản theo đúng quy định.