Thực hiện “3T trong sử dụng bao bì ”

Ảnh minh họa: Báo Tài nguyên và Môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 15/04/2012 tại Cung Văn hóa Lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức sự kiện “Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần 5 – năm 2012” với chủ đề “3T trong sử dụng bao bì” .

Mục đích của Ngày hội Tái chế năm 2012 nhằm khuyến khích sự quan tâm và nâng cao nhận thức của cộng đồng, từ đó góp phần thay đổi thói quen của người dân trong tiêu dùng bao bì theo phương châm 3T: tiết giảm, tái sử dụng và tái chế.

Các hoạt động, chương trình tuyên truyền đã được tổ chức rộng rãi tại 104 điểm trên địa bàn thành phố.

 

– Tiết giảm: Tiêu dùng một cách tiết kiệm, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, sử dụng ít hơn thông thường để giảm lượng rác phát sinh.

– Tái sử dụng:Đối với một số vật dụng, bạn có thể tái sử dụng (sử dụng lại nhiều lần) hoặc cho người khác để sử dụng thay vì vứt đi.

– Tái chế: Thay vì bị vứt bỏ, nhiều đồ vật đã sử dụng nếu được thu gom và đem đến các cơ sở tái chế, chúng có thể được tái sản xuất thành các sản phẩm mới cùng loại hay khác loại.