Tổ chức Diễn đàn Môi trường Kinh doanh Lương thực và Nông nghiệp ASEAN

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 2 Bộ: Ngoại giao, Công an, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức Diễn đàn Môi trường Kinh doanh Lương thực và Nông nghiệp ASEAN sau năm 2015.

Diễn đàn Môi trường Kinh doanh Lương thực và Nông nghiệp ASEAN sau năm 2015 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23-25/6/2015.

Tham dự Diễn đàn sẽ có khoảng 350-400 đại biểu, trong đó có 200 đại biểu trong nước và 150-200 đại biểu quốc tế, dự kiến gồm các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nông, lâm và ngư nghiệp trong khu vực ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, doanh nghiệp trong/ngoài nước, …

Diễn đàn sẽ chia sẻ và đề xuất các chính sách tăng cường sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế và giảm tác động môi trường. Các nông sản quan trọng được đưa vào thảo luận tại Diễn đàn là thủy sản, cà phê, ngô, sữa, gạo và chè.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.