CHIASE tuyển tư vấn

Trung tâm hỗ trợ giá trị bản địa và phát triển bền bền vững (CHIASE) tuyển tư vấn cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu biến đổi khí hậu tại Việt Nam” (EmPower). 

Hạn nộp hồ sơ: 25/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.