MRC tuyển Chuyên gia môi trường cao cấp

Ủy ban sông Mê Kông (Mekong River Commission – MRC) tuyển 01 Chuyên gia môi trường cao cấp làm việc 01 năm cho Ban Thư ký Ủy ban sông Mê Kông tại Viên Chăn, Lào.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.