WWF tuyển Quản lý dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) hiện đang tuyển 01 Cán bộ quản lý dự án về chống buôn bán động vật hoang dã.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.