Hội thảo tập huấn về Chính sách năng lượng và mô hình LEAP tại Argentina

Viện Kinh tế Năng lượng Fundación Bariloche, Argentina tổ chức chương trình Hội thảo tập huấn về Chính sách Năng lượng cho Phát triển Bền vững và Sử dụng Mô hình LEAP từ ngày 10-21/06/2013 tại San Carlos de Bariloche, Argentina.

Các thành viên tham dự hội thảo sẽ được nâng cao kiến thức về phân tích năng lượng và môi trường và được giới thiệu về hệ thống LEAP (Hệ thống Kế hoạch Năng lượng thay thế lâu dài), một mô hình năng lượng môi trường được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo: tiếng Tây Ban Nha.

Để nhận học bổng một phần của chương trình, đăng kí tại http://www.energycommunity.org/ScholarshipForm2013.pdf.

Đăng ký tham gia hội thảo tại: http://www.energycommunity.org/FORM2013SeminarioTaller.pdf.

Liên hệ:

Fundacion Bariloche

Casilla de Correo 138 8400

San Carlos de Bariloche

Rio Negro

Argentina

Tel/Fax: 54 (0) 2944 462500 461186.

E-mail: idee@fundacionbariloche.org.ar.

Hạn cuối nộp đơn tham dự : 05/05/2013.

Thông tin chi tiết về Hội thảo và Học bổng xem tại đây.