CRS tuyển cán bộ cung ứng

Tổ chức Cứu trợ Phát triển Hoa Kỳ (CRS) cần tuyển cán bộ cung ứng làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/10/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.