TT tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) cần tuyển Cán bộ truyền thông làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/01/2014.

Thông tin chi tiết xem tại đây.