Cuộc thi viết dành cho các bạn trẻ

Cuộc thi viết quốc tế dành cho các bạn trẻ năm 2013 với chủ đề : “Sức mạnh của văn hóa để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn”

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2013

Thông tin chi tiết tại đây.