Bất lợi của doanh nghiệp khi hội nhập TPP vẫn là thủ tục hành chính

ThienNhien.Net – Với 77% đề xuất của doanh nghiệp được điều tra cho rằng, Chính phủ nên đơn giản hóa các thủ tục hành chính để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt sau TPP.

130115_minhhoa

Theo báo cáo Sách trắng kinh tế Việt Nam năm 2016 – Trên đường hội nhập, các doanh nghiệp được điều tra cho biết, bất lợi của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khối Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là thủ tục hành chính.

Đây không phải là một vấn đề mới nhưng vẫn luôn là cản trở rất lớn đối với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và phát triển kinh doanh.

Mong muốn thứ hai của doanh nghiệp trong hội nhập là minh bạch các quy định và chính sách và đảm bảo ổn định vĩ mô.

Thứ ba, các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tăng cường hỗ trợ thông qua gói hỗ trợ tín dụng, ưu đãi đầu tư và ưu đãi thuế.

Cuối cùng là sự cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải.