Bổ sung trên 141 tỷ đồng kinh phí tổng điều tra rừng toàn quốc

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung trên 141 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 13 tỉnh từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2015 để thực hiện Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

13 tỉnh được bổ sung kinh phí gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, Hậu Giang và An Giang.

Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” nhằm xác định và nắm bắt được diện tích rừng, trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước; thiết lập hồ sơ quản lý rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất chưa có rừng.

Thành quả của dự án là cơ sở để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương, đồng thời là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng